Avrupa Birliği Projemiz Kabul Edildi!
1 Kasım 2019

Üniversitemiz TTO çalışanı Çağrı FAYDACI, BETAM Müdürü Doç. Dr. Sadullah ÖZTÜRK ve BETAM Araştırma Mühendisi Saddam HEYDAROV tarafından girişimcilik firması Elektrosens Sağlık ve Danışmanlık Hiz. A.Ş. ile yürütülen “Diyabetik Hastalara Yönelik Acısız ve Sürekli Terden Glukoz Ölçümü Yapan Giyilebilir Cihaz” başlıklı proje, Avrupa Birliği H2020 SME Instrument Phase I kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Bu proje ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ne ve BETAM’a Avrupa Birliği tarafından 50.000 € bütçe fonu aktarılacak.

H 2020 SME Instrument Phase I kapsamında toplam 3299 başvuru yapılmış ve desteklenme oranı % 8.7’dir. Ülkemizden yapılan toplam başvuru sayısı 130 olup; bu başvurular arasından desteklenen proje oranı ise %1.5’tir.

Proje kapsamında geliştirilen cihazla insan terinden istenildiği zaman veya periyodik sürelerde günde toplam on sefer glukoz ölçümü yapılabilmektedir. Geliştirilen bu cihaz, mevcut parmak delmek suretiyle kan alınarak glukoz ölçümü yapan cihazlara alternatif olarak üretildi. Geliştirilen prototipe ait görsel ekli dosyada sunulmaktadır.