Projelerimiz

Eylül 2015 tarihinde başlamış olan ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "Biyomedikal Elektronik Cihaz Tasarım ve Araştırma Laboratuvarı Kurulması" projesi başarı ile tamamlanmıştır. FSM Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi Ar-Ge binasında kurulan laboratuvarlar BETAM Merkezi olarak hizmete başlamıştır.

 

Tele-Sağlık İstanbul

2016-2017 Döneminde gerçekleştirmek üzere  İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)'ya yeni bir proje önerisi sunulmuş ve kabul edilmiştir.   Bu projede çeşitli biyolojik sinyalleri ölçen giyilebilir cihazlar geliştirilecek. Bu cihazlarla hastalardan alınan veriler telsiz iletişim yoluyla bir merkeze iletilerek değerlendirilecek, alarm durumunda hasta yakınlarına ve doktoruna uyarı gönderilerek acil müdahele yapılabilecektir. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı insanlar ve sürekli takip gerektiren kronik hastalar için çok kritik olan erken müdahale bu şekilde gerçekleştirilebilecektir. 

Erken Uyarı Sistemine Sahip Yangın Algılayıcı Tasarımı ve İmalatı

TÜBİTAK 1512 BİGG programı kapsamında 2018/2 döneminde başvurusu alınan 4594 proje içerisinden, 200.000 TL hibe desteği almaya hak kazanan 146 projeden birisi olan "Erken Uyarı Sistemine Sahip Yangın Algılayıcı Tasarımı ve İmalatı" başlıklı projemiz, ülkemiz tarafından oldukça yüksek fiyatlarla döviz cinsinden ithal edilen alev detektörlerinin, bu proje kapsamında, yerli ve milli olarak tasarlanması ve üretilmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında öğretim üyelerimiz tarafından, Uludağ Üniversitesi TTO’da kurulan Smart Photonics Ar-Ge San. Ve Tic. Limited şirketi, uluslararası rakiplerine göre çok daha gelişmiş yüksek teknolojiye dayalı olan alev detektörleri üreterek, hem ülkemizin yangın uyarı sistemleri ihtiyacına yönelik ithalat oranını azaltmak hem de ürünü ihraç etmeyi amaçlamaktadır. 1 Temmuz 2019 tarihinde TÜBİTAK ile imzalanan sözleşme ile proje faaliyetleri başlatılmıştır. Merkez olarak geliştirilecek olan sensör sistemlerinin elektronik bileşenlerin tasarımı, prototiplenmesi ve elektriksel karakterizasyonları sağlanacaktır.