İkili İş Birliği Çalışmaları
29 Temmuz 2019

29 Temmuz 2019 Pazartesi günü BETAM müdürü Doç Dr. Sadullah ÖZTÜRK, BETAM ve FSMVÜ bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi çalışanları Çağrı FAYDACI ve Onur YOLAY ile birlikte İstanbul Bakırköy’de Dijital Dönüşüm, Dijital İmza, Yapay Zeka ve Görsel Ürün Tespit gibi çok geniş yelpazede yazılım üreten ALTOSİS Bilişim Teknolojileri A.Ş. firmasına ziyaret gerçekleştirildi. 

Ziyaret kapsamında şirketin genel müdür Dr. Koray FOĞANGÜNEŞ ve firma ürün geliştirme çalışanları ve aynı zamanda Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu öğrencilerimiz olan Veysel Burak KELEŞ ve M.A. Hamza ÖZDER’in katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve ALTOSİS Bilişim Teknolojileri A.Ş. firmasının yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi teatisi yapılmıştır. Firma ve Üniversitemiz arasında ikili iş birliği oluşturulması konusunda mutabık kalınmış olup geleceğe yönelik projelerin oluşturulması, takibi ile akademik destek ve danışmanlık konularında uzlaşma sağlanmıştır. Bu kapsam ile birlikte firma ile iyi niyet antlaşmaları ve Üniversite-Firma ortak hareket protokolleri hazırlanmıştır. Önümüzdeki hafta içerisinde proje hazırlıkları hakkında çalışmalar ve gerekli imza süreçleri tamamlanarak resmi çatı altında birleşme sağlanacaktır.